دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اعلام آمادگي دانشگاه جهت برگزاري دوره هاي آموزش آزاد در زمينه هاي مختلف علمي و فني و مهندسي

 تاريخ: 25/07/95

 مرکز آموزش هاي آزاد دانشگاه صنعتي سهند آمادگي خود را جهت برگزاري دوره هاي آموزش آزاد در زمينه هاي مختلف علمي و فني و مهندسي با همکاري دانشکده ها و مراکز مختلف دانشگاه، موسسات و سازمان هاي خارج از دانشگاه، اساتيد و متخصصان اعلام مي دارد. لذا علاقمندان به برگزاري دوره هاي مذکور جهت  کسب اطلاعات بيشتر مي توانند با اين مرکز تماس حاصل فرمايند.


 درج در سايت توسط : مرکز آموزش ها آزاد