دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

  کانال اطلاع رسانی مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه صنعتی سهند در پیام رسان داخلی ایتا راه اندازی شد

 تاريخ: 08/03/97

 
بدینوسیله به اطلاع  می رساند در چهارچوب رعایت قوانین و مقررات کشور در پیوستن به پیام رسان های داخلی، کانال اطلاع رسانی مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه صنعتی سهند، در پیام رسان ایتا، به آدرس  http://eitaa.com/azadsut ایجاد شده است. شما می توانید با عضویت در پیام رسان ایتا علاوه بر حمایت از پیام رسانهای داخلی، اخبار و اطلاعیه های مرکز را نیز از طریق این پیام رسان دریافت نمایید. درج در سايت توسط : مرکز آموزش ها آزاد