دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه ثبت نام کارگاه آموزشی اصول نگارش پایان نامه و مقاله علمی

 تاريخ: 08/07/98

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه صنعتی سهند با همکاری دانشکده مهندسی برق، کارگاه آموزشی اصول نگارش پایان نامه و مقاله علمی را با اطلاعات ذیل برگزار می کند:
 
نام دوره: کارگاه آموزشی اصول نگارش پایان نامه و مقاله علمی

برکزار کننده دوره: مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه صنعتی سهند با همکاری دانشکده مهندسی برق

مدرس دوره: آقای دکتر محبوبی

مکان برگزاری دوره: دانشگاه صنعتی سهند- آمفی تئاتر شهید شهریاری

زمان برگزاری دوره: 
جلسه اول: دوشنبه 98/08/20 ساعت 13 الی 16
جلسه دوم: دوشنبه 98/08/27 ساعت 13 الی 16

هزینه ثبت نام دوره:
300000 ریال

نحوه ثبت نام:
برای ثبت نام ضروری است که هزینه ثبت نام را به شماره حساب  950100004001075403018321IR با شناسه واریز 350075454122700004010711110006 بانک مرکزی به نام درآمدهای اختصاصی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه صنعتی سهند واریز کرده و سپس از طریق 
لینک ثبت نام، ضمن تکمیل فرم مربوطه، فایل اسکن شده فیش بانکی را در قسمت مربوطه بارگذاری نمایید.
 

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس ذیل

http://azad.sut.ac.ir/workshophome.aspx

مراجعه نمایید.
به شرکت کنندگان در کارگاه، گواهی معتبر اعطاء می گردد.


 درج در سايت توسط : مرکز آموزش ها آزاد