دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه ثبت نام کارگاه آموزشی نرم افزار MATLAB (مقدماتی) برای تمامی رشته های مهندسی و علوم پایه در تمام مقاطع تحصیلی

 تاريخ: 22/07/98

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه صنعتی سهند با همکاری دانشکده مهندسی برق، کارگاه آموزشی نرم افزار MATLAB (مقدماتی) را با اطلاعات ذیل برگزار می کند:
 
نام دوره: کارگاه آموزشی نرم افزار MATLAB (مقدماتی) برای تمامی رشته های مهندسی و علوم پایه

برکزار کننده دوره: مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه صنعتی سهند با همکاری دانشکده مهندسی برق

مدرس دوره: آقای دکتر حبیب زاده شریف

مکان برگزاری دوره: دانشگاه صنعتی سهند- آمفی تئاتر شهید شهریاری


زمان برگزاری :

جلسه اول: روز چهارشنبه مورخ 98/08/22 ساعت 14 الی 16

 
جلسه دوم: روز چهارشنبه مورخ 98/08/22 ساعت 16 الی 18

جلسه سوم: روز چهارشنبه مورخ 98/08/29 ساعت 14 الی 16

جلسه چهارم: روز چهارشنبه مورخ 98/08/29 ساعت 16 الی 18


مکان برگزاری : دانشگاه صنعتی سهند- آمفی تئاتر شهید شهریاری


هزینه ثبت نام: 500000 ریال 

 
نحوه ثبت نام:
برای ثبت نام ضروری است که هزینه ثبت نام را به شماره حساب  950100004001075403018321IR با شناسه واریز 350075454122700004010711110006 بانک مرکزی به نام درآمدهای اختصاصی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه صنعتی سهند واریز کرده و سپس از طریق 
لینک ثبت نام، ضمن تکمیل فرم مربوطه، فایل اسکن شده فیش بانکی را در قسمت مربوطه بارگذاری نمایید.
 

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس ذیل

http://azad.sut.ac.ir/workshophome.aspx

مراجعه نمایید.
به شرکت کنندگان در کارگاه، گواهی معتبر اعطاء می گردد.

 


 درج در سايت توسط : مرکز آموزش ها آزاد