دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 ثبت نام کارگاه مجازی آموزش نرم افزار EXCEL (مقدماتی و پیشرفته) آغاز شد.

 تاريخ: 18/12/95

 


 درج در سايت توسط : مرکز آموزش ها آزاد