دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

  برگزاری دوره های آموزشی MATLAB و EXCEL

 تاريخ: 21/01/96

 بدین وسیله پیرو اطلاعیه های قبلی به اطلاع دانشجویان محترم می رساند مرکز آموزشهاي آزاد دانشگاه با همکاري دانشکده مهندسی برق، دوره های آموزشي به شرح جدول ذیل را برای دانشجویان/ فارغ التحصیلان/ کارکنان و سایرعلاقمندان برگزارمي کند.
 براي کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام خواهشمند است بر روی لینک زیرکلیک نمایید.
 
http://azad.sut.ac.ir/workshophome.aspx 

ردیف نام دوره مدرس دوره تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره مجموع ساعات دوره نوع برگزاری دوره هزینه دوره
1 آموزش نرم افزار MATLAB (مقدماتی) آقای مهندس هادی عظمی 96/01/31 96/02/08 18 ساعت 
( 6 جلسه 3 ساعته)
مجازی و آنلاین 1000000 ریال برای کارکنان و دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند
 و1500000 ریال برای سایر علاقمندان
2  آموزش نرم افزارMATLAB (پیشرفته) آقای مهندس هادی عظمی نیمه دوم تیرماه 1396 - 18 ساعت 
( 6 جلسه 3 ساعته)
مجازی و آنلاین 1000000 ریال برای کارکنان و دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند
 و1500000 ریال برای سایر علاقمندان
3 آموزش نرم افزار  EXCEL (مقدماتی) آقای مهندس عباس محمودی 96/02/02 96/02/16 10 ساعت
( 5 جلسه 2 ساعته)
مجازی و آنلاین  500000 ریال  
4  آموزش نرم افزار EXCEL (پیشرفته) آقای مهندس عباس محمودی 96/02/18 96/03/01 10 ساعت
( 5 جلسه 2 ساعته)
مجازی و آنلاین  1000000  ریال

 درج در سايت توسط : مرکز آموزش ها آزاد